Tietoja yrityksestä

Toimistomme on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Y-tunnus: 2624989-1
ALV-tunnus: FI26249891

Palveluhinnastoon ja maksuehtoihin voitte tutustua Palvelut-sivullamme kohdassa Hinnasto.

Oikeudenkäyntilupa

Rami Hovilla on luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain mukainen lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana.

Vastuuvakuutus

Toimistollamme on Suomen Asianajajaliiton ohjeiden mukainen vastuuvakuutus varallisuusvahingon varalle.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Käyntiosoite: Televisiokatu 1, 00240 HELSINKI
Postiosoite: 00017 FENNIA
Puhelin: 010 5031
https://www.fennia.fi/

Kuluttaja-asiakkaita koskevia ohjeita

Jos toimeksiantosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää myös verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia asian ratkaisemiseksi.

Henkilörekisterit

Hyödynnämme toimeksiantojen hoitamisessa useita henkilötietolain mukaisia henkilörekisterejä. Voitte lukea tarkemmin rekistereihimme tallennettavista tiedoista, tietojen käsittelytavoista ja tarkoituksesta sekä rekisterien suojauksen periaatteista rekisteriselosteestamme.