Tavaramerkkipaketti

Tavaramerkin rekisteröinnissä juridisesta osaamisesta on huomattavaa hyötyä. Lakiasiaintoimisto Oikeushovi rekisteröi tavaramerkin asiakkailleen hintaan 200 € + ALV 24 %. Tähän pakettiin kuuluvat seuraavat palvelut:

  • Avustamme asiakasta tavaramerkin ja tavaramerkkiluokkien valinnassa, jotta asiakas saa vahvimman mahdollisen rekisteröinnin edellytykset täyttävän merkin.1
  • Selvitämme rekisteröitävän merkin erottamiskyvyn.
  • Laadimme valtakirjan merkin rekisteröimiseksi.
  • Rekisteröimme merkin asiakkaallemme.

Palkkion lisäksi veloitamme rekisteröinnistä aiheutuvat välittömät kulut: Patentti- ja rekisterihallituksen hakemusmaksu on 225 € ja lisämaksu kultakin yhden luokan ylittävältä lisäluokalta 100 €.

Tavaramerkin rekisteröinnistä ja kuuluttamisesta alkaa kahden kuukauden väiteaika, jonka kuluessa kuka tahansa voi tehdä väitteen rekisteröityä merkkiä vastaan. Mikäli rekisteröityä merkkiä vastaan tehdään väite, vastineen laatimisesta ja muista jatkotoimenpiteistä sovimme erikseen.2

Lisäksi palvelemme kaikissa muissakin tavaramerkkiasioissa asiakkaamme toivomusten mukaan. Toimimme myös tavaramerkkilain edellyttämänä asiamiehenä niille yrityksille, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa.

Ota yhteyttä.

Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkki on yksi tärkeimmistä keinoista luoda yksilöllinen ja erottuva brändi. Yrityksen menestys on kasvavassa määrin riippuvainen brändien suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tuote tai palvelu, joka ei herätä erityisiä mielikuvia, on korvattavissa millä tahansa kilpailijan tuotteella. Tavaramerkki on symboli, johon mielikuvat ankkuroituvat. Tavaramerkin avulla omasta tuotteesta tai palvelusta tehdään yksilöllinen ja haluttava.

Tavaramerkki voi olla mikä tahansa graafisesti esitetty tunnus, kuten sana, kirjainyhdistelmä, numero, iskulause, kuvio, väri tai tavaran tai sen päällyksen muoto. Tietyin edellytyksin myös äänimerkin tai tunnusmelodian voi rekisteröidä, koska ne ovat esitettävissä graafisesti nuottikirjoituksena.

Tavaramerkin hyödyt

Tavaramerkki on tehokkain tapa suojata brändi. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä merkkiään tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä muiden samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden yhteydessä. Tavaramerkki on myös tehokkain keino suojata oikeutensa domain-nimeen eli verkkotunnukseen.

Yrityksen nimi saa suojaa toiminimenä, mutta siitä huolimatta tavaroiden ja palvelujen tunnukset on järkevä suojata erikseen tavaramerkkeinä, koska tavaramerkin antama suoja on tyypillisesti vahvempi ja laajempi.

Yksinoikeus rekisteröimällä

Helpoin tapa saada yksinoikeus tavaramerkkiin on hakea tavaramerkin rekisteröintiä. Yksinoikeuden voi saada myös vakiinnuttamalla, mutta tavaramerkin vakiintumisen kynnys on melko korkea ja sen ylittyminen edellyttää yleensä melko pitkäaikaista merkin käyttöä. Rekisteröinti on parempi vaihtoehto, sillä rekisteröity oikeus on helpommin todennettavissa ja suojan alkamisajankohta määrittyy täsmällisesti hakupäivästä.

Suomessa rekisteröity tavaramerkki tuottaa yksinoikeuden merkin käyttöön Suomessa. Yksinoikeus kattaa merkin käytön ensisijaisesti niissä tavaramerkkiluokissa, joissa se on rekisteröity.

Rekisteröinnin edellytykset

Tavaramerkin rekisteröinti edellyttää, että merkki on erottamiskykyinen ja ettei se ole sekoitettavissa ennestään olemassa oleviin tavaramerkkeihin.

Erottamiskyvyllä tarkoitetaan sitä, että merkki erottaa merkin haltijan tuotteet muista samaan tavaramerkkiluokkaan kuuluvista tai muuten samankaltaisista tuotteista. Erottamiskyky on tärkeä rekisteröitävyyden kriteeri siksi, että yksinoikeus erottamiskyvyttömään merkkiin rajoittaisi kohtuuttomasti muiden elinkeinonharjoittajien vapautta käyttää tuotteitaan kuvailevia ilmaisuja. Esimerkiksi ’Apple®’ ei olisi rekisteröitävissä omenoiden merkiksi, mutta tietokoneiden merkkinä se on persoonallinen ja erottamiskykyinen.

Sekoitettavuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että keskivertokuluttaja sekoittaisi todennäköisesti kyseisen merkin toisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiin.

Tavaramerkin rekisteröintiä kannattaa hakea hyvissä ajoin. Aiemmin jätetty hakemus on etusijalla suhteessa samaa merkkiä tai siihen sekoitettavissa olevia merkkejä koskeviin, myöhäisempiin hakemuksiin. Toisinaan myös potentiaalisten tavaramerkkien rekisteröinti voi olla yritykselle kannattavaa ennakointia.

Tavaramerkin voimassaolo ja käyttö

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä, ja sen voi uudistaa 10 vuoden välein rajattomasti. Tavaramerkki voidaan kuitenkin julistaa menetetyksi, ellei sitä ole käytetty viiden edeltävän vuoden aikana.

Tavaramerkin on säilyttävä erisnimenä. Jos tavaramerkki vakiintuu tietyn tuotteen yleisnimeksi, se menettää erottamiskykynsä ja tavaramerkkioikeudellinen suoja lakkaa. Näin on käynyt esimerkiksi tavaramerkeille ’Bikini’ ja ’Kännykkä’.

Erottamiskyvyn säilyttämiseksi on tärkeää, ettei tavaramerkkiä tavuteta tai käytetä muutenkaan yleisnimen tavoin. Samasta syystä on suositeltavaa käyttää merkin ohessa ®-symbolia, joka tarkoittaa rekisteröityä tavaramerkkiä. Ellei merkkiä ole rekisteröity, ®-symbolin käyttöä saatetaan pitää harhaanjohtavana markkinointina.


  1. Paketti sisältää enintään tunnin konsultaation.

  2. Ks. hinnasto.