Tietoturva on prioriteetti

Lakipalveluissa luottamuksellisuus on asiakassuhteen kulmakivi: olemme vaitiolovelvollisia kaikista asiakkaalta saaduista tiedoista. Lakimiehellä on tyypillisesti hallussaan hyvin arkaluontoista dataa, jonka joutuminen vääriin käsiin voi aiheuttaa asiakkaalle mittavia taloudellisia vahinkoja ja henkistä kärsimystä.

Nykyaikana pelkkä vilpitön tahto vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen ei kuitenkaan riitä: arkaluontoiset tiedot eivät ole turvassa, ellei lakimies ymmärrä käyttämiensä teknisten järjestelmien tietoturvariskejä. Tästä syystä asiakkaan on hyvä tietää, minkälaisissa järjestelmissä tärkeää dataa säilytetään ja miten sitä käsitellään.

Toimistomme tietoturva

Lakiasiaintoimisto Oikeushovi on vienyt tietoturvan pidemmälle kuin yksikään toinen suomalainen asianajo- tai lakiasiaintoimisto.

Toimistomme käyttöjärjestelmät on kuvattu IT-sivulla.

Informaatioteknisen osaamisemme ansiosta kaikki langat ovat omissa käsissämme eikä tietoturvan taso riipu siitä, kuinka tarkasti ulkopuolinen palveluntarjoaja noudattaa salassapitosopimuksen ehtoja. Luottamuksellisuus ei jää viranomaisten huolellisuuden varaan eikä varsinkaan ulkomaisten IT-yritysten armoille.

Käytämme viestinnässä itse luomiamme PGP-avaimia (4K RSA), mikä takaa täydellisen kontrollin salaukseen. Ellei asiasta ole erikseen sovittu toisin (esim. Git-repositoriota tai verkkopalvelua varten), kaikki asiakkaiden data säilytetään eCryptfs:llä salattuna siten, että salaus avataan vain hetkellisesti tietojen käsittelyä varten. Arkaluontoisimmat tiedot salataan lisäksi PGP:llä.

Tarvittaessa avustamme asiakasta tietoturvallisen viestintäjärjestelmän pystyttämisessä.

Oikeushovi.fi

Sivustomme käyttää TLS-salausta (https). Tämä takaa kolme asiaa:

  • palvelimen identifiointi
  • sisällön salaus palvelimen ja selaimenne välillä
  • kukaan ulkopuolinen ei pääse muuttamaan sisältöä matkalla palvelimelta selaimeenne

Yhteydenottolomakkeemme salaa viestin automaattisesti PGP:llä siten, että ainoastaan toimistomme saa viestin auki.